Wronki w remoncie

Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach informuje, że w związku z pracami kanalizacyjnymi występują utrudnienia w ruchu na ulicy Poznańskiej w pobliżu Wronieckiego Ośrodka Kultury i ul. Zwycięzców. Ulica Klasztorna jest nieprzejezdna. Objazd odbywa się ul. Rzeczną.

Z uwagi na roboty odtworzeniowe nawierzchni utrudnienia są na ul. Powstańców Wlkp. i Towarowej. Roboty we wspomnianych miejscach mogą potrwać kilka tygodni.

Inwestor – Przedsiębiorstwo Komunalne we Wronkach – przeprasza mieszkańców za niedogodności i w razie uwag prosi jednocześnie o kontakt pod numerem telefonu: /67/ 25-40-204.

Przedsiębiorstwo Komunale informuje, że w okresie od 15 kwietnia do 31 maja 2013 r., będzie prowadziło roboty związane z przebudową i modernizacją sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Działkowej. Prace będą wykonywane etapowo. W związku z powyższym możliwe są ograniczenia i utrudnienia w ruch pojazdów i pieszych.

Szczegółowe informacje związane z okresowymi przerwami w dostawie wody będą przekazywane sukcesywnie za pomocą ogłoszeń i informacji na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio przez pracowników wykonawcy.

Osobą koordynującą prowadzone prace ze strony PK Wronki jest Kierownik Działu Technicznego p. Sylweriusz Nowak tel. kontaktowy: 795-587-830.

Źródło: Wronki.pl