Usterka w nowym przedszkolu – zajęcia bez zmian

W dniu 18 kwietnia w jednej z sal Przedszkola nr 1 „Bajkowy Świat” doszło do uszkodzenia części kasetonowego sufitu, w wyniku czego konieczne było wyłączenie sali nr 9 z użytkowania do czasu usunięcia usterki.

Natychmiast przeprowadzona została ekspertyza techniczno-budowlana z udziałem m.in. inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela wykonawcy. Stwierdzono, że w żadnym z pozostałych pomieszczeń obiektu nie ma zagrożenia wystąpienia podobnej sytuacji.

Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązał się do usunięcia stwierdzonej usterki w trybie natychmiastowym. Zajęcia w Przedszkolu „Bajkowy Świat” odbywają się zgodnie z planem.

Źródło: Wronki.pl