Ostrzeżenie meterologiczne

W związku ze spadkiem temperatury powietrza poniżej 0°C nastąpi zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i ulic. Temperatura wyniesie od -1°C do -4°C. Przy gruncie temperatura do -5°C. Najwcześniej spadek temperatury nastąpi na zachodzie i północy województwa.
Prawdopodobieństwo: 90%

Źródło: Biuro Prognoz Meteorologicznych Poznań