ENEA Operator informuje

5 grudnia ENEA Operator planuje kolejne przerwy w dostawie prądu, w godzinach 07:00 ÷ 20:00.

Obszar wyłączony obejmuje:

1 .Smolnica
2. Nadolnik
3. Piła
4. Obelzanki

Źródło: ENEA Operator