Zebranie Mieszkańców Oś. Zamość

Zebranie!

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZAMOŚĆ
13 października(sobota) 2012 r. godz. 17.00
w HOTELU OLYMPIC przy ul. Leśnej 17

Program zebrania:
1. Otwarcie Ogólnego Zebrania Mieszkańców
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza zebrania
3. Ustalenie porządku Ogólnego Zebrania Mieszkańców
4. Propozycje do planu wydatków środków finansowych
5. Podjęcie uchwały ustalającej wydatki budżetu Osiedla Zamość w 2013 r.
6. Zapytania i wolne wnioski

Zapraszamy!
Zarząd Osiedla