Kolejna porcja utrudnień w mieście

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Wronkach informuje, że firma WUPRINŻ S.A. planuje od dnia 22.10.2012r. wykonanie prac budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnej we Wronkach:

1. na ul. Nowowiejskiej (rejon skrzyżowania z ulicami Nową, Towarową) – budowa kanalizacji grawitacyjnej,
2. na ul. Niepodległości – odtworzenie nawierzchni,
3. na ul. Dworcowej – – odtworzenie nawierzchni,
4. Os. Słowackiego – rejon oczyszczalni Zakładu Karnego – prace ziemne,
5. Rejon Klasztoru Franciszkanów – budowa sieci między- obiektowych,
6. na ul. Polnej – odtwarzanie nawierzchni,
7. na ul. Towarowej – budowa kanalizacji grawitacyjnej,
8. na ul. Dworcowej/Samsung – budowa przewodu tłocznego,
9. na ul. Zwycięzców – budowa przewodu tłocznego.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. prosi mieszkańców o wyrozumiałość w przypadku wystąpienia niedogodności związanych z prowadzonymi pracami budowlanymi.

W przypadku uwag prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Jednostki Realizującej Projekt – telefon 67 254 56 56.