Awaria kanalizacji na skrzyżowaniu przy "starych światłach"

Dosłownie przed paroma minutami ekipa robotników z Przedsiębiorstwa Komunalnego rozpoczęła roboty drogowe na lewoskręcie w kierunku mostu od strony ul. Mickiewicza. Pracę mają na celu zlikwidowanie awarii i usunięcie zapadliska pod drogą.

Na skrzyżowaniu występują utrudnienia. Nie można skręcać na most. Kierowcy drogę pokonują małym slalomem. Przedsiębiorstwo Komunalne przeprasza za powstałe utrudnienia. Nie wiadomo jak długo potrwają prace naprawcze.

Przy znaku STOP na końcu ul. Szkolnej ustawiono znak zakazu skrętu w prawo. Natomiast pod znakiem zakazu postoju przy końcu ul. Kościuszki postawiono znak drogi bez przejazdu w kierunku skrzyżowania.

Karol