Niebawem decyzja w sprawie mostu

Dziś odbyły się dwa spotkania w sprawie mostu we Wronkach. W godzinach porannych wojewoda wielkopolski spotkał się z przedstawicielami firm Amica i Samsung, natomiast w południe wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego rozmawiał z dyrektorem zarządu dróg wojewódzkich.

26 października odbyło się spotkanie WWINB z przedstawicielem WZDW, na którym zostały przedstawione zastrzeżenia WWINB dotyczące przedłożonych ekspertyz. Uzyskano informacje dotyczące już podjętych działań, jak i tych planowanych przez WZDW. Część nieprawidłowości zostanie usuniętych w najbliższych dniach, lecz głównym problemem jest stateczność skarpy. Usunięcie tej nieprawidłowości wymaga wykonania projektu technicznego w oparciu o wiedzę konstruktorską, jak i przedłożone już badania geologiczne. W celu rozwiązania problemu dotyczącego stateczności skarpy konieczne jest współdziałanie, zarówno WZDW, Burmistrza Wronek, jak i dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.Tego samego dnia wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann spotkał się z przedstawicielami firm Amica i Samsung. – Merytoryczne, kulturalne i bardzo konstruktywne spotkanie. Przedstawiciele firm przedstawili nam swój punkt widzenia, z kolei my poinformowaliśmy o bieżącym stanie sprawy – mówi wojewoda Zbigniew Hoffmann. – Mam świadomość problemów, z którymi borykają się codziennie mieszkańcy, i liczę na szybkie działanie, zarówno inspektora nadzoru budowlanego, jak i zarządu dróg wojewódzkich – dodaje wojewoda.

via Tomasz Stube kierownik oddziału Mediów i Komunikacji Społecznej Gabinet Wojewody

Most zamknięty jest już przez:

638 days 11 hours 48 minutes 31 seconds


A mieszkańcy Wronek nadal czekają…

Moje Wronki - Mój Fyrtel - studio kreatywne