Mrówka Wronki - dekoracje, artykuły dla domu i ogrodu, chemia gospodarcza, materiały budowlane, elektryczne i instalacyjne

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018


 


Kto odpowiada za odśnieżanie dróg?


Przez podział na drogi gminne, powiatowe oraz wojewódzkie, za zimowe utrzymanie dróg odpowiadają rożni zarządcy. Przedstawiamy listę podmiotów odpowiadających za odśnieżanie oraz sypanie piasku podczas opadów śniegu.

Drogi gminne:
– miasto: Spółdzielnia Usług Rolniczych, Ćmachowo 10,
– obszary wiejskie: BETONIARNIA NOWAK, Pierwoszewo 10.

Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Gminy Wronki:
– podinspektor Bartosz Kalitka, tel. 67 25 45 318, kom. 664 470 082.

Drogi powiatowe:
Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Zarządu Dróg Powiatowych w Szamotułach:
– dyrektor ZDP Sylwia Kosicka, tel. 61 29 24 032.

Drogi wojewódzkie:
– Przedsiębiorstwo Transportowe Usługowo Handlowe Leszek Kowalczyk, 62-260 Łubowo 92b.

Osoba odpowiedzialna za nadzór ze strony Rejonu Dróg Wojewódzkich w Szamotułach:
– kierownik Wojciech Dorożała, tel. 61 22 58 484, kom. 609 730 599.
Gmina przypomina także, że na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wjazdów do posesji i chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Przez „właściciela nieruchomości” — rozumie się m.in. współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

via Urząd Miasta i Gminy Wronki


Komentarze

Most zamknięty jest już przez:

53 dni 7 godzin 21 minut 59 sekund

Cztery łapy - salon groomerski, sklep zoologiczny
Moja Zguba
Moja Zguba – pomóżmy sobie w szukaniu Pomóżmy sobie w szukaniu
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
Przerwy w dostawie
Partnerzy
Goniec Ziemi Wronieckiej
PeryferiaFutbolu.pl
Przytulisko u Wandy
Facebook
Facebook
Instagram
Google+
Google+