Usterki w elektrowni atomowej – rząd uspokaja

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało informację dotyczącą sytuacji w belgijskiej elektrowni atomowej. Na razie nie ma zagrożeń radiologicznych na terenie Polski.
Szanowni Państwo,
w mediach pojawiły się informacje dotyczące zagrożenia związanego z blokiem belgijskiej elektrowni atomowej Tihange, znajdującej się 70 km od granicy z Niemcami, który ma na powłoce tysiące mikropęknięć. Władze Nadrenii-Północnej Westfalii wydały mieszkańcom 3 tys. tabletek z jodem na wypadek, gdyby doszło do groźnej awarii reaktora.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pozostaje w stałym kontakcie z Państwową Agencją Atomistyki, która aktualnie nie otrzymała informacji o jakiejkolwiek awarii ze strony belgijskiej, ani poprzez inne kanały informacji. Stacje pomiarowe nie wykazują podwyższonych dawek promieniowania. Brak jakichkolwiek zagrożeń radiologicznych na terenie Polski. Nie będą wydawane zalecenia dla ludności.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Moje Wronki - Mój Fyrtel - studio kreatywne