Wronki na mapach

Restauracja „Ratuszowa” była świadkiem niezwykłego spotkania. Reprezentanci Polskiej Akademii Nauk oraz miłośnicy regionalistyki pochylili się nad XVI-wiecznymi mapami. Goście z PAN-u są kontynuatorami idei Stanisława Smolki, którą zapoczątkował w 1880 roku. Na pierwszym zjeździe historyków polskich Smolka sformułował zadania, jakie stoją przed geografią historyczną. Uważał, że powinny powstać opracowania ukazująceRead More →