XVI-wieczne Wronki na mapach

Restauracja „Ratuszowa” była świadkiem niezwykłego spotkania. Reprezentanci Polskiej Akademii Nauk oraz miłośnicy regionalistyki pochylili się nad XVI-wiecznymi mapami.

Goście z PAN-u są kontynuatorami idei Stanisława Smolki, którą zapoczątkował w 1880 roku. Na pierwszym zjeździe historyków polskich Smolka sformułował zadania, jakie stoją przed geografią historyczną. Uważał, że powinny powstać opracowania ukazujące struktury przestrzenne Rzeczypospolitej. Bardzo ważna dla niego była również możliwość nanoszenia przez badaczy informacji na mapki konturowe, do tego założenia wrócono, gdy rozpoczęła się rewolucja techniczna.

To szósty objazd Wielkopolski odkąd zabraliśmy się za tom dotyczący kolejnych województw kaliskiego i poznańskiego. Zdecydowaliśmy się na rozszerzenie zakresu badań, postanowiliśmy że oprócz technicznego aspektu zbierania informacji, potrzebujemy poznania danych ziem, organizujemy objazd rowerowy zawsze na przełomie czerwca i lipca, w każdym mieście, w którym gościmy zachęcamy do spotkań, na których opowiadamy, co robimy i zbieramy informacje do naszych prac.mówił we wprowadzeniu dr hab. Marek Słoń

Docelowo w 2020 r. ma zakończyć się cały projekt, a tom poświęcony Wielkopolsce ukaże się w przyszłym roku. Dla każdej miejscowości kwestionariusz badawczy obejmuje jej nazwę szesnastowieczną wraz z jej odmiankami, lokalizację (i w konsekwencji przynależność parafialną i powiatową), charakter osady, wielkość, rodzaj własności i pełnione funkcje centralne. Ważną warstwą tematyczną są granice jednostek terytorialnych świeckich i kościelnych. Do treści ustalanej dla XVI w. należy również obraz sieci drożnej. Tłem dla tych danych jest rekonstrukcja hydrografii i zalesienia z przełomu XVIII/XIX wieku oraz współczesna rzeźba terenu. Integralną częścią każdego tomu serii jest również komentarz przybliżający wykorzystane źródła, przyjętą metodę badawczą i uzyskane wyniki.

Dzisiejsze spotkanie to zdecydowanie obustronna korzyść, mieszkańcy Wronek mieli okazję posłuchać i zadać pytania specjalistom – historykom, natomiast nasi goście mogli się dowiedzieć, na co jeszcze warto zwrócić uwagę, podczas badania ziemi wronieckiej.

Miłośników historii Wronek i okolic zachęcamy do przejrzenia publikacji oraz dotychczasowych badań pracowników Polskiej Akademii Nauk. Znajdziecie tam mapy, skany rękopisów oraz informacje o tym jak wyglądały ówczesne miasta. Muszę jednak ostrzec, że szperanie w tych materiałach uzależnia i sprawia, że chcemy odkrywać coraz więcej.

 

Atlas historyczny Polski – Mapy szczegółowe XVI wieku