Wroniecki kurort

Miejsca i rzeczy charakterystyczne dla Wronek przez lata się zmieniały, ale z jednego byliśmy i jesteśmy znani najbardziej. Więzienie, bo to o nim mowa, było obszarem wydarzeń w latach 50., za które kara została wymierzona dopiero teraz. W latach 1948-1954 we wronieckim Zakładzie Karnym osadzeni byli między innymi ludzie, którzy swoimRead More →