wody polskie

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. Dotychczas taryfy, dla danego regionu, określało działające na nim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a zatwierdzane były przez rady gmin. Wejście w życie ustawy o Prawie wodnym wniosło szereg zmian. Powstanie PGW Wód PolskichRead More →