woda wronki

Spółki wodociągowe musiały do 12 marca złożyć do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski taryfowe na okres trzech lat. Dotychczas taryfy, dla danego regionu, określało działające na nim przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a zatwierdzane były przez rady gmin. Wejście w życie ustawy o Prawie wodnym wniosło szereg zmian. Powstanie PGW Wód PolskichRead More →

Od kilku dni czytelnicy zgłaszają problemy z jakością wody w swoich domach. Przedsiębiorstwo Komunalne prosi zgłaszających o bezpośredni kontakt. W związku z kolejnymi informacjami zamieszczonymi przez wasz portal zwracam się z prośbą o przekazanie zainteresowanym mieszkańcom i osobom komentującym prośby o bezpośredni kontakt z Biurem Obsługi Klienta w Przedsiębiorstwie Komunalnym.Read More →