Utrudnienia na ul. Myśliwskiej

Dnia 16 czerwca, od  godziny 8 rano do 17 czerwca zostaną poprowadzone roboty budowlane na ulicy Myśliwskiej z powodu awarii kanalizacji sanitarnej w okolicach od  30 do 40 posesji. Odcinek ul. Myśliwskiej zostanie wyłączony z ruchu zastosowany zostanie objazd. Roboty zostaną prowadzone w celu naprawy uszkodzonych elementów kanalizacji sanitarnej orazRead More →