Utrudnienia na ul. Myśliwskiej

Dnia 16 czerwca, od  godziny 8 rano do 17 czerwca zostaną poprowadzone roboty budowlane na ulicy Myśliwskiej z powodu awarii kanalizacji sanitarnej w okolicach od  30 do 40 posesji. Odcinek ul. Myśliwskiej zostanie wyłączony z ruchu zastosowany zostanie objazd.

Roboty zostaną prowadzone w celu naprawy uszkodzonych elementów kanalizacji sanitarnej oraz odtworzenia nawierzchni drogi, co uniemożliwi przejazd ulicą Myśliwską w obu kierunkach jazdy.  Poniżej  została umieszczona mapa z trasą objazdu, który przebiegał będzie następującymi ulicami: zjazd z ul. Myśliwskiej w ul. Topolową, następnie skręt w ul. Łąkową, następnie skręt w ul. Gajową i wyjazd w ul. Myśliwską.

objazd

źródło: PK Wronki