represjonowani wronki

Pod koniec sierpnia w życie weszła znowelizowana ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych. W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością zeRead More →