Reporters without borders

20 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolnej Prasy. Został ustanowiony 1991 roku z inicjatywy Reporterów bez Granic (ang. Reporters Without Borders – RWB). Reporterzy bez Granic są organizacją pozarządową, która propaguje i monitoruje prawo do wolności prasy na całym świecie. Należy do Międzynarodowej Giełdy Wolności Wypowiedzi, która staje w obronie m.Read More →