Pan

Restauracja „Ratuszowa” była świadkiem niezwykłego spotkania. Reprezentanci Polskiej Akademii Nauk oraz miłośnicy regionalistyki pochylili się nad XVI-wiecznymi mapami. Goście z PAN-u są kontynuatorami idei Stanisława Smolki, którą zapoczątkował w 1880 roku. Na pierwszym zjeździe historyków polskich Smolka sformułował zadania, jakie stoją przed geografią historyczną. Uważał, że powinny powstać opracowania ukazująceCzytaj dalej →

Historia Wronek jest bardzo bogata, choć nie wszystko jeszcze wiemy. Ciągle odkrywamy, znajdujemy, wyszukujemy i dowiadujemy się nowych rzeczy z historii Ziemi Wronieckiej. Co jakiś czas dowiadujemy się nowych rzeczy, od pasjonatów historii oraz z różnych publikacji o ciekawych wydarzeniach, postaciach tutaj żyjących, osiągnięciach tutejszego społeczeństwa. 1 lipca br. będzie wspaniałaCzytaj dalej →