okręgi wyborcze

Podczas 45. sesji Rady Miasta i Gminy Wronki rajcowie podjęli uchwałę dotyczącą podziału gminy Wronki na okręgi wyborcze. Radni podczas głosowania w trakcie czwartkowej sesji (12 za, 1 wstrzymujący się, 2 nieobecnych) uchwalili podział gminy Wronki na okręgi wyborcze. W stosunku do ostatnich wyborów, okręgi nie uległy znaczącym zmianom. PoRead More →