odpust biezdrowo

Jak co roku, gdy zbliża się Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Biezdrowie trwają przygotowania do Wielkiego Odpustu. Tegorocznym hasłem jest „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, nauki będzie głosił ks. Józef Przekop – chrystusowiec z Puszczykowa. Niżej przedstawiamy plan: Piątek 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego 9.00 – odwiedziny u starszych i chorych 18.30Read More →