Program Wielkiego Odpustu w Biezdrowie

Jak co roku, gdy zbliża się Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w Biezdrowie trwają przygotowania do Wielkiego Odpustu. Tegorocznym hasłem jest „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, nauki będzie głosił ks. Józef Przekop – chrystusowiec z Puszczykowa.

Niżej przedstawiamy plan:

Piątek 14.09. – Podwyższenie Krzyża Świętego
9.00 – odwiedziny u starszych i chorych
18.30 – Msza św. na cmentarzu w Biezdrowie

Sobota 15.09.
8.30 – spowiedź dla starszych i chorych
9.00 – Msza św. z Sakramentem Chorych
10.30 – spowiedź dla dzieci
11.00 – Msza św. z nauką i błogosławieństwem dla dzieci

14.00 – 18.00 Młodzież przed Cudownym Krzyżem

17.00 –  Msza i nauka dla młodzieży z pielgrzymek
20.00 – Adoracja rodziców i małżonków
Msza św., procesja maryjna i Apel Jasnogórski

Niedziela Wielkiego Odpustu – 16.09
7.30 – Msza wotywna o Krzyżu św.
9.00 – Msza wotywna o Krzyżu św.
10.30 – Msza św. w intencji pielgrzymów
12.00Suma odpustowa z procesją eucharystyczną
– Ks. Kanonik Mariusz Marciniak Prepozyt Kapituły kolegiackiej w Szamotułach
15.00 – Godzina Miłosierdzia

Nauki głosił będzie ks. Józef Przekop – chrystusowiec z Puszczykowa

fot Wrodron