nocne dyżury POZ

Miesiąc temu w artykule „Równy” dostęp do świadczeń medycznych,  pisaliśmy o tym, że wg dyrekcji szamotulskiego szpitala przeniesienie nocnej i świątecznej POZ z Wronek do Szamotuł nie wpływa na dostęp mieszkańców do świadczeń medycznych.  Tydzień temu burmistrz Mirosław Wieczór wystosował pismo do Starosty w sprawie wznowienia dyżurów przez szamotulski ZOZ. PrezentujemyRead More →