Pogotowie wróci do Wronek?

Miesiąc temu w artykule „Równy” dostęp do świadczeń medycznych,  pisaliśmy o tym, że wg dyrekcji szamotulskiego szpitala przeniesienie nocnej i świątecznej POZ z Wronek do Szamotuł nie wpływa na dostęp mieszkańców do świadczeń medycznych. 

Tydzień temu burmistrz Mirosław Wieczór wystosował pismo do Starosty w sprawie wznowienia dyżurów przez szamotulski ZOZ. Prezentujemy treść informacji przekazanej przez UMiG.

W związku z wieloma zapytaniami ze strony mediów, dotyczącymi podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki medycznej dla mieszkańców gminy Wronki, informuję, że w dniu 14 maja br. wystosowałem do Starosty Szamotulskiego Józefa Kwaśniewicza pismo w sprawie wznowienia przez szamotulski ZOZ dyżurów we Wronkach.

Nie wyobrażam sobie, aby mieszkańcy naszej gminy byli pozbawieni dyżurów lekarskich po godz. 18 oraz w dni wolne. Jesteśmy gotowi dostosować pomieszczenia na ul. Polnej (parter i I piętro) do wymogów określonych w rozporządzeniach Ministra Zdrowia.

Obecnie czekamy na zapewnienie ze strony Starosty, że opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej pomocy zostanie dla mieszkańców naszej gminy przywrócona.

Mirosław Wieczór

Burmistrz Wronek