budowa ścieżek

Gmina Wronki informuje, że w wynikuprzeprowadzonego na podstawie, Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, postępowania na budowę ścieżek dla pieszych w ramach zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę – MAT-BUD Marek Bilewski Nowa Wieś, ul. Szkolna 7, 64-510 Wronki za wynagrodzenie w wysokości:Read More →