Cmentarz komunalny z nowymi ścieżkami

Gmina Wronki informuje, że w wynikuprzeprowadzonego na podstawie, Regulaminu udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro, postępowania na budowę ścieżek dla pieszych w ramach zadania pn. „Rozbudowa cmentarza komunalnego” wybrana została oferta złożona przez Wykonawcę – MAT-BUD Marek Bilewski Nowa Wieś, ul. Szkolna 7, 64-510 Wronki za wynagrodzenie w wysokości: 48.355,45 zł brutto (słownie: czterdzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 45/100).

W przedmiotowym postępowaniu złożone zostały cztery oferty:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
Cena oferty w zł brutto
1 MAT-BUD Marek Bilewski
Nowa Wieś, ul. Szkolna 7
64-510 Wronki
48.355,45
2 Zakład Drogowo – Budowlany
Krzysztof Jaworski
Dąbrówka ul. Polna 14
62-070 Dopiewo
78.555,54
3 „USBUD” Marian Szudra
Rozbitek 14
64-420 Kwilcz
80.345,37
4 rejonowy Związek Spółek Wodnych
w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie
ul. Wodna 5B
64-700 Czarnków
59.831,90

Budowa ścieżek ruszy niedługo.

Źródło: BIP Wronki
fot. Google