Miejscowości » Chojno

chójno

Chojno – wieś położona 12 km na zachód od Wronek, na prawym brzegu Warty, na południowym skraju Puszczy Noteckiej.

Pierwsze potwierdzone ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego Chojna pochodzą sprzed prawie trzech tysięcy lat, na ten okres datuje się cmentarzysko z młodszej epoki brązu, wykopane podczas prac archeologicznych, prowadzonych na początku ubiegłego wieku. Za datę powstania przyjmuje się 13 października 1284 roku, kiedy to pierwszy raz na piśmie pojawia się nazwa miejscowości, a odnajdujemy ją w dokumencie, w którym książę Przemysł II zezwala kasztelanowi poznańskiemu – Tomisławowi z Szamotuł herbu Nałęcz – lokować osadę Hoyna, na niemieckim prawie wiejskim.

W czasach nowożytnych obszar Chojna należał do Nałęczów, Górków, Ostrorogów, Potockich, Radziwiłłów, Sapiehów, Rejów, Kwileckich i Turnów. W roku 1864 Chojno zostało kupione przez Lipmana Lansbergera z Berlina. Zainwestował w Chojno. Wybudował nowy dwór, utworzył przy nim park z ogrodem, założył plantację chmielu, zbudował browar, budynek gospodarczy, cegielnię i karczmę. Oprócz tego w Chojnie przed I wojną światową były dwie inne karczmy z salami tanecznymi, rzeźnia, piekarnia, dwa sklepy z kolonialką, dwa młyny wodne, port rzeczny do załadunku drewna i cegły.

W 1902 roku, po zakupie wozu konnego z sikawką, w Chojnie powstaje Straż Pożarna. W okresie międzywojennym powstaje parafia pw. Chrystusa Króla wraz z cmentarzem i kościołem.

 

Screenshot_2015-01-05-05-41-13

 

 

 

 

 

Herb Chojna

II wojna światowa oraz czasy stalinowskie skutecznie zahamowały rozwój tej miejscowości. W latach sześćdziesiątych, za czasów Gomułki, powołano w Chojnie Gromadzką Radę Narodową, wieś została zelektryfikowana, odrodziło się Koło Gospodyń Wiejskich, Kółko Rolnicze, powstała baza maszynowa, brygada produkcyjno-budowlana, rozpoczęto budowę szosy z Wronek do Chojna. Na początku lat 70-tych wybudowano w czynie społecznym chodniki w centrum wsi. Wraz z nową drogą uruchomiono połączenie komunikacyjne KSK z Wronkami, Szamotułami i Poznaniem. Wybudowano budynek Klubu Rolnika, z ośrodkiem zdrowia i biblioteką, Dom Chłopa – obecny DPS. Zainstalowano centralę telefoniczną na 100 numerów. Rozpoczęto budowę kompleksu wypoczynkowego nad jeziorem Radziszewskim. W połowie lat 70-tych nastąpił krach. Gminę Wronki wcielono do nowo utworzonego województwa pilskiego. W Chojnie wstrzymano wszystkie istotne inwestycje, marazm ten trwał do lat 90-tych. W 1995 roku rozpoczęto rozbudowę szkoły podstawowej w Chojnie, wybudowano stację wodociągową i w czynie społecznym boisko sportowe z amfiteatrem. W 2004 roku rozpoczęto modernizację szosy do Chojna, wymianę chodników w centrum wsi, wybudowano drogę o nawierzchni asfaltowej do cmentarza i Koziołka. W 2008 r. ruszyła budowa kanalizacji w Chojnie.

Obecnie miejscowość składa się z trzech zasadniczych części: centralnej – Chojna Wsi, najwcześniej zamieszkałego – Chojna Młyna i otoczonego borami sosnowymi – Chojna Błota. Całe sołectwo Chojno zajmuje blisko jedną trzecią obszaru gminy Wronki.

Pośrodku wsi wznosi się kościół Chrystusa Króla z lat 1926-1928, z neobarokową wieżą. Wewnątrz pod chórem wmurowano tablicę ku czci ofiar, poległych w latach 1914-1920. Leśniczówka we wschodniej części Chojna zajmuje dawny dwór z ok. 1870 r.
W zachodniej części wsi znajduje się mogiła żołnierzy napoleońskich, poległych w 1813 roku, podczas odwrotu wielkiej armii, przy niej 14 sierpnia 1999r. odsłonięto głaz z tablicą pamiątkową.

chojno3

Chojno znane jest ze swych walorów wypoczynkowych.  1,5 kilometra na północny zachód od centrum wsi leży Jezioro Radziszewskie. Nazwa jeziora wywodzi się od nieistniejącego folwarku Radziszewiec. Na południowym brzegu od wielu lat istnieje kąpielisko, przy którym od lat sześćdziesiątych zaczęły powstawać ośrodki wczasowe i domki kempingowe. W ostatnich latach prężnie rozwija się również agroturystyka.
Dalej na zachód, oddalone o 1,5 kilometra i całkowicie otoczone lasem, położone jest jezioro Chojno. Jezioro ma kształt gruszkowaty, z tworzącą osobny akwen częścią północną, znaną pod nazwą Kłuchówiec.

Bogatą historię tej miejscowości, barwne losy mieszkańców, a także liczne podania i legendy o Chojanach odnaleźć można pod tym adresem www.chojno.pl.

Chojno-Wieś liczy 324 mieszkańców.
Sołtysem na lata 2015-2019 wybrany został Jarosław Mikołajczak.
Radę Sołecką tworzą:
– Piotr Helwich,
– Andrzej Mądrawski,
– Paweł Kahl,
– Eugeniusz Piątek

 

Źródło: chojno.pl, wronki.pl
Opracował: Łukasz Książek 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.