Poznaliśmy kandydata na starostę

Dwa komitety, które zdobyły największą ilość mandatów do Rady Powiatu Szamotulskiego podpisały porozumienie o współpracy na nadchodzącą kadencję. Wyłoniono także kandydata na stanowisko starosty.

W Radzie Powiatu Szamotulskiego zasiada 21 radnych. Dwa komitety – KKW Koalicja Obywatelska oraz KWW Beata Hanyżak zdobyły łącznie 13 mandatów. Co daje im większość, dlatego też oba komitety podpisały porozumienie o współpracy.

Z treści porozumienia wynika, że ich wspólnym kandydatem na stanowisko starosty będzie Beata Hanyżak z komitetu własnego imienia, a wicestarostą zostanie Przemysław Nowak. Wieloletni członek Koalicji Obywatelskiej, który nie startował w wyborach do Rady Powiatu. W drugiej turze wyborów samorządowych ubiega się o fotel wójta gminy Obrzycko.

W skład większości samorządowej izby powiatowej wchodzi tym samym trzech z czterech wybranych przez nas radnych powiatowych: Ryszard Firlet (KWW Beata Hanyżak 2024), Henryk Roszak oraz Szymon Erenc (obaj KKW Koalicja Obywatelska).

Czwarty z naszych radnych – Mirosław Wieczór, a także jego komitet będą znajdować się w obecnej kadencji w mniejszości samorządowej.