Wronieccy strażacy podsumowali rok

W sobotę druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach zebrali się, aby podsumować miniony 2023 rok.

To był kolejny bardzo pracowity rok dla OSP Wronki, które jest najczęściej angażowaną jednostką w powiecie szamotulskim. W roku 2023 wronieccy strażacy uczestniczyli w 271 akcjach ratowniczych, w tym: w gaszeniu pożarów – 35 razy, w likwidacji miejscowych zagrożeń – 222 razy, w tym poza terenem gminy 8 razy, 2 razy poza terenem powiatu. Alarmy fałszywe w dobrej wierze – 15.

Pod względem liczby działań ratowniczych OSP Wronki znajduje się na 4 miejscu w województwie wielkopolskim. W działaniach tych wzięło udział 1564 strażaków i 335 zastępów.

Jednostka liczy 67 członków, w tym 12 druhen oraz 20 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Na wyposażeniu OSP Wronki znajdują się trzy samochody ratowniczo-gaśnicze, jeden operacyjny oraz łódź.

Najwięcej w działaniach ratowniczych uczestniczyli: Marcin Tuszyński – 140 razy, Robert Kalinowski – 137 razy, Nikodem Góźdź – 125 razy.

Zasłużeni strażacy OSP Wronki otrzymali odznaki Strażak Wzorowy: Justyna Cembrowicz, Bartosz Jezierski, Jan Kalinowski, Michał Krzyżkowiak, Marta Nowacka, Bartłomiej Saguła, Tomasz Szymendera, Weronika Remisz.

Odznaki za wysługę lat otrzymali: Jerzy Ławniczak – 50 lat, Piotr Cypel – 40lat, Jerzy Śmiłowski – 25 lat, Adrian Łożyński – 20 lat, Tomasz Pospieszny – 20 lat, Artur Frąckowiak – 15 lat, Agnieszka Zając – 10 lat, Bartłomiej Saguła – 10 lat.

Strażacy z OSP Wronki przez cały rok podnosili swoje kwalifikacje na szkoleniach pożarniczych, ratownictwa medycznego oraz ćwiczeniach na obiektach. Zarząd OSP Wronki, na wniosek Komisji Rewizyjnej, otrzymał absolutorium za 2023 rok, a także przyjęto plan działalności i plan finansowy na 2024 rok.