Na terenie gminy Wronki powstanie rezerwat przyrody?

Lasy Państwowe obchodzą w tym roku 100-lecie powstania. Z tej okazji organizacja chce powołać 100 nowych rezerwatów przyrody. Jeden z nich może powstać na terenie gminy Wronki.

Lasy Państwowe chcą uczcić jubileusz 100-lecia powstania organizacji przez utworzenie 100 nowych rezerwatów przyrody. Do 21 marca wpłynęło ponad 200 zgłoszeń z nadleśnictw w całej Polsce. Jak ustaliła „Gazeta Wyborcza”, w województwie wielkopolskim może powstać 18 takich miejsc. 16 zgłoszeń wysłali leśnicy z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a pozostałe 2 RDLP w Pile.

Tylko dwa, bo procedura utworzenia rezerwatu jest dosyć długa. My w tych dwóch przypadkach wiemy, iż jest bardzo duża szansa, że jeszcze w tym roku staną się naprawdę rezerwatami.

mówi Tomasz Partyka, dyrektor regionalny LP w Pile w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”

Pierwszym miejscem zgłoszonym przez leśników z Piły jest torfowiskowy teren nazywany Jezioro Wierzchołek, na terenie Nadleśnictwa Złotów.

Druga lokalizacja, wskazaną przez RDLP w Pile, to znajdujący się na terenie Nadleśnictwa Wronki obszar nazywany Bobrowym Zakątkiem. Jak mówi Krzysztof Dymek, kierujący Zespołem ds. Ochrony Zasobów Przyrodniczych w RDLP w Pile, jest to obszar o powierzchni około 60 hektarów.

Część tego obszaru nadal nie jest zbadana. To będzie rezerwat różnych ekosystemów, nie tylko leśnych. Znajdować się będzie na łęgach, terenach niedostępnych, torfowiskach i łąkach przy rzece Warta. Siedlisk przyrodniczych, wchodzących w skład siedlisk chronionych przez obszar Natura 2000.

mówi Krzysztof Dymek w udostępnionej portalowi Moje Wronki rozmowie

O decyzji, czy w naszym regionie powstanie rezerwat przyrody, dowiemy się w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Obecnie na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile znajduje się 27 rezerwatów przyrody, 9 obszarów chronionego krajobrazu, 278 użytków ekologicznych, a znaczna część terenów leśnych wchodzi w obszar chroniony Natura 2000.