Mirosław Wieczór nie będzie ubiegał się o reelekcję!

Burmistrz Mirosław Wieczór poinformował, że nie będzie kandydował na burmistrza Wronek. O burmistrzowski fotel ma starać się Robert Dorna.

W kwietniu kończy się kolejna kadencja samorządu. Mirosław Wieczór nie kandyduje na burmistrza. O to stanowisko będzie ubiegał się Robert Dorna. Burmistrz Wieczór swoim doświadczeniem chce wspierać naszą gminę w powiecie. Dlatego w najbliższych wyborach kandyduje na radnego powiatowego.

czytamy na profilu Gminy Wronki

To druga ogłoszona kandydatura, wcześniej o starcie w wyborach na burmistrza poinformował Rafał Zimny.

Tylko dlaczego takie informacje – wskazujące konkretne osoby z konkretnych komitetów – umieszczane są w social mediach Gminy Wronki, a nie na oficjalnych bądź prywatnych kontach Mirosława Wieczora i Roberta Dorny?