Kurs wychowawców wypoczynku w Ostrorogu

W połowie czerwca 2023 w Ostrorogu odbędzie się kurs wychowawców wypoczynku. Jeszcze przed wakacjami można zdobyć potrzebne uprawnienia.

Kurs będzie się odbywać w dniach 16-18 czerwca 2023 w Szkole Podstawowej w Ostrorogu.

Kurs wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży to obowiązkowe szkolenie dla osób chcących pełnić funkcję wychowawców m.in. na koloniach, obozach, wycieczkach wakacyjnych, zimowiskach i wyjazdach świątecznych organizowanych dla dzieci i młodzieży przez stowarzyszenia, biura podróży, parafie, fundacje i inne osoby fizyczne i prawne, które podjęły się zorganizowania wypoczynku.

Kurs trwa 36 godzin, w czasie których kandydat na wychowawcę zapoznaje się z podstawami rozwoju dziecka, radzenia sobie w trudnych sytuacjach wychowawczych, pierwszej pomocy i najważniejszymi przepisami dotyczącymi jego pracy.

Koszt: 360 zł (w tym szkolenie + posiłki)

Kurs odbywa się za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty i zakończony jest egzaminem.

Otrzymany certyfikat daje uprawnienia na całą Polskę.

Informacje i zgłoszenia: firedppolska@gmail.com tel. 666 634 112

Szczegóły: https://www.facebook.com/events/957018005615983/?ref=newsfeed

Prowadzący:

Forum Instruktorów Ratownictwo i Edukacja Drużyn Pożarniczych jest organizacją wspierającą edukację dzieci i młodzieży w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożenia – zrzesza i szkoli opiekunów MDP, nauczycieli i inne osoby prowadzące działania związane z tematyką bezpieczeństwa i wychowanie do wartości.