Jak prawidłowo segregować odpady budowlane?

O ile zasady segregowania śmieci komunalnych są wszystkim znane, o tyle odpady budowlane i ich segregacja może sprawiać nie lada problem. Czy obowiązują zasady segregowania śmieci z budowy? Jak prawidłowo postępować z gruzem? Postaramy się rozwiać wątpliwości.

Pierwsza zasada: postaw kontener

Odpady z budowy, czyli te powstające na skutek wznoszenia budynku, przebudowy, nadbudowy, rozbiórki czy wyburzania, a także śmieci remontowe, generujące się podczas prowadzenia napraw, konserwacji czy odświeżenia mieszkania lub domu, zawsze muszą trafić do kontenera na odpady. Śmieci z robót budowlano-remontowych nie można gromadzić bez odpowiedniego pojemnika. Trzymane luzem odpady mogą być bowiem szkodliwe, a niektóre, niepożądane substancje ze śmieci niosą ryzyko przeniknięcia do gleby. Takie zagrożenie dla środowiska jest bardzo realne, dlatego zawsze obowiązkowo należy postarać się o należyty pojemnik na odpady. Nie może być to pojemnik na śmieci komunalne, ponieważ, jak wiemy, segregacja i wywóz odpadów bytowych przebiega na konkretnych zasadach — śmieci komunalne dzielimy na 5 konkretnych frakcji, awywóz odpadów bytowych podlega umowie śmieciowej i opłacie, które nie uwzględniają gruzu.

Skąd wziąć kontener na odpady?

Kontenera na odpady z budowy nie trzeba posiadać na własność. Można go w razie potrzeby odpłatnie wynająć od firm, oferującychusługę wywozu śmieci budowlano-remontowych. Pojemnik jest wówczas dowożony pod wskazany adres. Stanąć może na posesji, na której prowadzone są prace bądź pod blokiem czy kamienicą, gdzie w jednym z mieszkań prowadzony jest remont. Kiedy minie określony czas, w umówionym dniu po kontener i jego zawartość przyjeżdżają pracownicy firmy. Utylizacja śmieci jest więc prosta i wygodna.

Co umieszcza się w kontenerze?

Kontener na odpady budowlane może być pojemnikiem na określone rodzaje takich odpadów. Przykładowo, wypożyczyć można specjalne pojemniki na:

  • Czysty gruz budowlany —wywóz gruzu czystego zakłada, że w pojemniku znajdują się elementy ceglane, betonowe i niewielkie ilości ceramiki. Czysty gruz więc, w tym czerwona cegła, kompozyt cementowy, naturalne kamienie (np. marmur) może zawierać niewielkie ilości odpadów ceramicznych, jak kafelki czy płytki.
  • Odpady budowlane — pojemniki na ten rodzaj odpadów, mogą pomieścić, prócz wspomnianego gruzu, również wszelkie inne śmieci, jak drewniane panele czy boazerię, duże ilości ceramiki i armatury łazienkowej, odpady metalowe czy stalowe, siatki montażowe, folie malarskie czy opakowania po chemii budowlanej.
  • Ziemię — w przypadku przygotowywania gruntu pod budowę ziemia staje się odpadem, kiedy zachodzi konieczność niwelacji gruntu. Aby działka była równa, a przez to bezpieczna dla powstającego obiektu, czasami trzeba wywieźć nadmiar ziemi z obszarów, gdzie na działce jest jej za dużo.
  • Odpady zielone — niektóre profesjonalne firmy wywozowe odpady, jakgruz-alibaba.pl oferują też pojemniki idealne do umieszczania w nich odpadów biodegradowalnych, takich jak: pnie drzew po wycince, gałęzie, krzewy, krzaki, liście, skoszoną trawę i inne.

Przyszłe segregowanie odpadów budowlanych

Ustawodawcy pracują nad wprowadzeniem obowiązkowej segregacji odpadów budowlanych na podobnej zasadzie, jak obecnie obowiązująca segregacja śmieci komunalnych. W przyszłości ma to pomóc w jeszcze bardziej efektywnym recyklingu śmieci budowlanych. Obecnie najbardziej wartościowy pod względem odzysku surowców wtórnych jest czysty gruz budowlany. Wprowadzenie obowiązkowej segregacji śmieci z budowy wg frakcji, takich jak drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne może sprawić, że recykling śmieci z budowy będzie stosowany na szerszą skalę i z lepszymi rezultatami.

Chcąc prawidłowo gospodarować odpadami budowlanymi, należy przede wszystkim zapewnić odpowiedni kontener na gruz. Taki pojemnik można wynająć od lokalnych firm oferującychwywóz gruzu. W pojemnikach umieszczać można czysty gruz, pozostałe odpady budowlane, a niekiedy również ziemię czy odpady zielone. Warto jednak zaznaczyć, że kontenery na gruz nie są miejscem na odpady niebezpieczne.

2023-05-30