Wspólne świętowanie 10-lecia UTW

W miniony piątek, 10 marca 2023 roku, we Wronieckim Ośrodku Kultury spotkali się studenci, założyciele, wykładowcy i miłośnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wronkach, aby wspólnie świętować 10-lecie powstania uczelni.

Uroczystość otworzyła Karolina Stróżyńska-Matuszewska – koordynatorka UTW we Wronkach. Podziękowała wszystkim, którzy wspierali i wspierają Uniwersytet. Swoje słowa skierowała do studentek i studentów:

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach to wy. Praca z państwem i dla państwa przez te wszystkie lata, to była prawdziwa przyjemność. Nasi studenci to osoby pełne wręcz młodzieńczego wigoru i młodzieńczej witalności. Macie państwo w sobie tyle energii, że można wam tylko pozazdrościć. Naprawdę można podziwiać państwa zapał do ćwiczeń fizycznych, nauki i nabywania nowych umiejętności, państwa zmyślność do działań artystycznych, ciekawość świata, otwartość na różnego rodzaju rozmowy.

Dyrektor WOK-u Michał Poniewski nie mógł być obecny na uroczystości, jego gratulacje odczytała Violetta Gumna. Szczególne podziękowania skierował do Karoliny Stróżyńskiej-Matuszewskiej.

To tobie zawdzięczamy te 10 lat nieprzerwanej nawet przez pandemię działalności. (…) To ty znasz potrzeby poszczególnych osób i to ty jesteś kluczem do sukcesu, jaki osiągnął Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wronkach.

W imieniu władz miasta gratulacje złożył Robert Dorna.

Państwo jesteście zaprzeczeniem staropolskiego przysłowia: “Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał”. Państwo dowodzicie tego, że będąc w wieku dojrzałym, człowiek może mieć ciągle pasje, może się rozwijać, może się uczyć.

mówił zastępca burmistrza

Gratulacje i życzenia przekazały również wronieckie stowarzyszenia i instytucje. Po części oficjalnej wszyscy doskonale bawili się w czasie koncertu Urszuli Lidwin, która zaprezentowała utwory z repartuaru Ireny Jarockiej. Towarzyszyli jej na scenie Magdalena Janicka-Wojciechowska i Robert Wojciechowski. Była to uczta muzyczna na najwyższym poziomie, a niektórym przypomniała wyjątkowe chwile sprzed lat.

Jestem zaszczycona, że od kilku lat mogę współpracować z UTW we Wronkach jako wykładowca na zajęciach z nowych technologii. Od ponad roku wiedzą informatyczną wspiera mnie w tym działaniu Karol Grajewski. Nie potrafimy wyrazić słowami, ile znaczy dla nas każde poniedziałkowe spotkanie z naszymi studentami. W czasie zajęć zawiązały się nowe przyjaźnie, często wymieniamy poglądy na temat bieżących wydarzeń, poznajemy świat komputerów, smartfonów, internetu i wspólnie pokonujemy strach przed tym, co nowe i nieznane.

Dziękujemy Karolinie za zaufanie i współpracę, a naszym studentkom i studentom za otwartość. Życzymy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób są związani z UTW we Wronkach, aby nigdy nie zabrakło energii i chęci do działania!

« z 55 »

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2023-03-14