„500+” – nabór wniosków na kolejny okres świadczeniowy

ZUS z początkiem lutego zaczął przyjmować wnioski o świadczenie „500+” na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się już 1 czerwca tego roku i będzie obowiązywać do 31 maja 2024 roku. Nowe wnioski można złożyć m.in. przez bezpłatną aplikację mZUS.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów przez opiekunów prawnych. Żeby otrzymać świadczenie wychowawcze na nowy okres należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną.

Wnioski można składać za pomocą:

  • PUE ZUS,
  • aplikacji mobilnej mZUS dostępnej na urządzenia mobilne,
  • portalu Emaptia,
  • bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony wniosek: do 30 kwietnia 2023 roku, ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca, w maju – ZUS wypłaci świadczenie do 31 lipca wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca, w lipcu – ZUS wypłaci świadczenie do 30 września wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od lipca, w sierpniu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 października wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od sierpnia.

Świadczenie „500+” przysługuje także obcokrajowcom zamieszkałym w Polsce:

  • obywatelom UE/EFTA,
  • pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobytu w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. (Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu w Polsce wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.)

Objęci świadczeniem 500+ są także obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce. Osoby te powinny złożyć wniosek o świadczenie na formularzu SW-U, specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim. Wniosek ten można złożyć poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

via ZUS