Wraca sprawa centrum handlowego na terenie GS-ów – Gmina nie chce takiego obiektu?

W środę o godzinie 11. we Wronieckim Ośrodku Kultury w trakcie posiedzenia rady odbędzie dyskusja na temat zmian w miejscowym prawie zagospodarowania przestrzennego fragmentu ulicy Mickiewicza – tam, gdzie znajduje się Gminna Spółdzielnia.

Obecnie prawo przestrzenne zezwala, aby na terenie GS-ów przy ulicy Adama Mickiewicza powstał budynek usługowy o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych, czyli np. centrum handlowe. Już były plany, aby taki obiekt powstał w tym miejscu. Jednak ówczesne zakusy Amiki na te działki oraz opieszałość władz Wronek, zniechęciły inwestora.

Teraz sprawa wraca. Władze Wronek chciałyby usunąć możliwość umieszczenia na tym terenie budynku usługowego o powierzchni powyżej 2000 metrów kwadratowych.

Dziś na stronie Gminy Wronki umieszczono informację o dyskusji. Radni i mieszkańcy mają rozmawiać na ten temat w środę o godzinie 11. w WOK-u. Nie brak opinii, że umieszczenie informacji na mniej niż dobę przed wydarzeniem oraz przedpołudniowa pora to świadome działanie, którego skutkiem ma być przyjście jak najmniejszej ilości zainteresowanych osób.

Wcześniej swoje uwagi można było złożyć drogą pisemną. Takich uwag wpłynęło pięć, ich fragmenty przytaczamy poniżej. Odpowiedzi urzędu na poniższe uwagi można przeczytać W TYM MIEJSCU. Na końcu blisko 180-stronnicowego dokumentu, w dodatku odpowiedzi są wpisane w wąską kolumnę, która utrudnia czytanie.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2023-01-24