Święto Służby Więziennej – Bartosz Hodrych odznaczony Orderem Świętego Pawła Apostoła

1 lipca na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyły się Centralne Obchody Święta Służby Więziennej, przypadającego we wspomnienie patrona formacji – św. Pawła Apostoła. Tegoroczne obchody święta połączone były z promocją oficerską funkcjonariuszy Służby Więziennej na pierwszy stopień oficerski oraz wręczeniem „Orderów Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej”.

Uroczystości w stolicy rozpoczęła msza święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, odprawiona w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Następnie na Placu Piłsudskiego odbyła się główna część uroczystości, którą rozpoczęła zmiana Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. W dalszej części nastąpiło pośmiertne uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla polskiego więziennictwa odznakami „Za zasługi w pracy penitencjarnej” oraz odznaczenie funkcjonariuszy „Orderem Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej”.

Podczas uroczystości promocję na pierwszy stopień oficerski podporucznika Służby Więziennej uzyskało 280 funkcjonariuszy, absolwentów studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Wśród nich znalazło się również sześciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach, pełniących służbę w działach: terapeutycznym, penitencjarnym, ewidencji oraz ochrony.

Uroczystość na Planu Piłsudskiego zakończyło  złożenie wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oraz uroczysta defilada pododdziałów Służby Więziennej.

Szczególną dumą jest dla nas odznaczenie funkcjonariusza naszej jednostki – st. szer. Służby Więziennej Bartosza Hodrycha, „Orderem Świętego Pawła Apostoła – Patrona Służby Więziennej”, ustanowionym dla wyróżnienia szczególnych zasług i uhonorowania osób, które swoim działaniem przyczyniają się do realizacji misji Służby Więziennej oraz budowania jej etosu. Jednym z obszarów takich działań jest podejmowanie inicjatyw o charakterze społecznym, charytatywnym i wolontariackim.

St. szer. SW Bartosz Hodrych, pełniący we wronieckiej jednostce służbę na stanowisku referenta działu kwatermistrzowskiego, od 2004 r. jest strażakiem – ratownikiem w Ochotniczej Straży Pożarnej we Wronkach, a od 2007 r. członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Amica Wronki S.A. Jest jednym z twórców Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, liczącej obecnie 25 członków – dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat, która godnie reprezentuje jednostkę i gminę na różnych zawodach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Jego aktywność to również zaangażowanie w szereg akcji charytatywnych i zbiórek. W czasie pandemii COVID-19 organizował zbiórkę materiałów i żywności dla szpitali z terenu województwa wielkopolskiego. W dniu napaści zbrojnej na Ukrainę współtworzył magazyn pomocowy dla uchodźców przebywających na terenie miasta i gminy Wronki i był jednym z koordynatorów lokalnego sztabu pomocowego.

Tekst: mjr Danuta Zielińska
Foto: Zakład Karny we Wronkach