Mija termin złożenia deklaracji o ogrzewaniu domów

Przypominamy, 1 lipca 2021r. wszedł w życie obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Obowiązek składania deklaracji wynika z zapisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, należy złożyć do 30.06.2022r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Czy złożenie deklaracji jest obowiązkowe?

Tak, każdy właściciel/zarządca  budynku lub lokalu ma obowiązek złożyć deklarację.

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku lub lokalu, który jest zasilany przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW, np. piec, miejska sieć ciepłownicza, pompa ciepła itd.

Jak można złożyć deklarację?

Deklarację można złożyć przez Internet lub w wersji papierowej. Wersję papierową można złożyć osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla umiejscowienia budynku lub wysłać listem.

Wzory deklaracji dla budynków mieszkalnych i niemieszkalnych w formie papierowej dostępne są poniżej.

Przykładowo wypełnione Deklaracje A i B oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/pytania-i-odpowiedzi

Dla osób nie mających możliwości wydrukowania deklaracji Urząd Miasta i Gminy Wronki przygotował wydrukowane kopie deklaracji w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki.

Jak złożyć deklarację przez Internet?

Wejdź na stronę https://ceeb.gov.pl/, naciśnij na stronie głównej -> złóż deklarację

Czego potrzeba, żeby złożyć deklarację przez Internet?

Profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego.