Z Urzędu wyciekły dane osobowe?

Urząd Miasta i Gminy Wronki poinformował, że mogło dojść do wycieku danych osobowych. Jeden z pracowników miał zgrać dane na pendrive’a bez wiedzy przełożonych.

W komunikacie udostępnionym na stronie Wronki.pl dowiadujemy się, że w dniach 9-12 maja doszło do: “wykonania nieautoryzowanej kopii danych osobowych z komputera służbowego przez jednego z pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wronki.” Nośnik z danymi ostateczne wrócił do Urzędu, ale został przekazany przez osobę nieuprawnioną, dlatego w Ratuszu uznano, że dane mogły trafić w niepowołane ręce.

Wśród dokumentów, które zostały wyprowadzone poza Urząd Miasta i Gminy Wronki, znajdują się sprawy związane z mieszkaniami komunalnymi i socjalnymi (rozliczenia ścieków, rozliczenia wody, rozliczenia czynszów, rozliczenia energii elektrycznej), mieszkańcami wspólnot (rozliczenia), pisma do mieszkańców (informacje o rozliczeniach, informacje o zmianach w opłatach, wezwania do zapłaty, zwrot wadium, o zwrot lokalu, aneksy do umów, przyznanie mieszkania z zasobów Gminy Wronki), zestawienia lokali mieszkaniowych i umowy użyczenia boisk sportowych.

komunikuje wroniecki magistrat

Dane osobowe, które wyciekły to: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, a także częściowo numery kont bankowych i numery PESEL. Urząd o incydencie powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ratusz przekonuje również, że podjęto już “odpowiednie kroki w postaci przeprowadzenia ponownego szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych oraz szeregu czynności uniemożliwiających wystąpienie podobnej sytuacji w przyszłości.”

Urząd uspokaja, że do tej pory nie otrzymali żadnych sygnałów, że dane zostały upublicznione lub w jakikolwiek sposób wykorzystane przez osoby niepowołane. Jednocześnie proszą o poinformowanie, jeśli taka sytuacja będzie mieć miejsce.

Jeżeli dowiedzą się Państwo o upublicznieniu lub wykorzystaniu Państwa danych przez osobę nieuprawnioną, proszę o natychmiastowe zawiadomienie policji oraz o przekazanie tej informacji do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy Wronki pani Aleksandry Cnoty-Mikołajec pod adres mailowym: iod@eduodo.pl.

Urząd Miasta i Gminy Wronki za zaistniałą sytuację przeprasza. Sprawą wycieku zajmie się Urząd Ochrony Danych Osobowych

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2022-05-20