Więźniowie przystąpili do sakramentu bierzmowania

Dziś w czasie uroczystej Mszy Św., ks. biskup Szymon Stułkowski udzielił sakramentu bierzmowania jedenastu skazanym, odbywającym karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach.

Przygotowania do bierzmowania trwały kilka miesięcy. Kandydaci do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej uczestniczyli w katechezach i spotkaniach modlitewnych, prowadzonych przez kapelana wronieckiego więzienia, ks. kan. Pawła Pawlickiego.

W czasie uroczystej Mszy Świętej sprawowanej przez biskupa Szymona Stułkowskiego, podczas której do sakramentu bierzmowania przystąpiło jedenastu skazanych, wzięli udział również funkcjonariusze Służby Więziennej z dyrektorem jednostki mjr. Mariuszem Przybyłem.

Ks. kapelan Paweł Pawlicki podkreśla szczególne znaczenie wiary dla osób pozbawionych wolności:

Gdy ktoś nawraca się w więzieniu, nie jest w łatwej sytuacji. Jest mu znacznie trudniej wytrwać w wierze niż nam na wolności. Podczas bierzmowania, które jest dopełnieniem chrztu, zostaje obdarzony Duchem Świętym. Kto decyduje się na życie jako dziecko Boże, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem.  Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego.

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: mjr Agata Nowak