Święcenie potraw na stół wielkanocny

Wielka Sobota – w tym dniu do godzin popołudniowych kapłani święcą pokarmy. W Polsce lud przynosi je w przyozdobionych koszyczkach. W innych krajach, np. we Włoszech, kapłani chodzą po domach, otrzymując w zamian ofiary.

O. Newerani pisał w roku 1739 w „Ozdobie Kościoła Katolickiego”:

Święcą baranka, przypominającego prawdziwego Baranka-Chrystusa i Jego triumf, dlatego też zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku stawiają. Święcą mięsiwa, którego się Żydom pożywać nie godziło, na dowód, żeśmy przez Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni… Święcą chrzan na znak tego, że gorzkość męki Jezusowej tegoż dnia w słodycz się nam zamienia, i dlatego też przy tym masło święcą, które znaczy tę słodycz. Święcą na ostatek i jaja na dowód tego, że jako kokosz dwojako niejako kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez Chrystusa dwa razy jesteśmy odrodzeni”.

Święconka

Parafia św. Katarzyny we Wronkach

Święcenie potraw na stół wielkanocny o pełnych godzinach od 11.00 do 17.00 przed kościołem (w razie deszczu w kościele). Poświęcenie potraw poza kościołem:

10.00 – Nowa Wieś przy figurze

10.15 – Nowa Wieś przy boisku

10.45 – Marianowo

11.00 – Stare Miasto

11.45 – Zamość przy figurze

12.00 – Popowo

12.15 – Obelzanki

12.30 – Jasionna

Parafia św. Urszuli we Wronkach

  • godz. 10.oo – Samołęż
  • godz. 10.3o – Stróżki

Od godz. 12.oo do godz. 15.oo – co pół godziny święcenie potraw w kościele lub przy dobrej pogodzie przed probostwem.

Kościół oo. Franciszkanów we Wronkach

Poświęcenie rozpocznie się od godz.10.00 do 15.00, co pół godziny.

Parafia św. Krzyża i św. Mikołaja w Biezdrowie

9.00 – Ćmachowo Wieś
9.10 – Kłodzisko
9.20 – Dąbrowa
9.30 – Wróblewo
9.40 – Łucjanowo
9.50 – Głuchowo
10.00 – Wierzchocin
10.10 – Ćmachowo Huby
10.20 – Ćmachówko
10.30 – Biezdrowskie Osady i Pierwoszewo
10.40 – Wartosław w kościele
10.50 – Lubowo i Karolewo
11.00 – Pakawie
11.10 – Pożarowo
11.20 – w kościele parafialnym

Parafia Chrystusa Króla w Chojnie

w kościele o godzinie 11:00, 14:00, 15:00 i 16:00
przy Figurach i Krzyżach:
11:30 – Chojno Młyn
12:00 – Małe Błota
12:30 – Wielkie Błota
13:00 – Lubowo
13:30 – Mokrz