Alert RCB – zła jakość powietrza

Mieszkańcy powiatu szamotulskiego otrzymali alert, ostrzegający przed złą jakością powietrza – informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

W związku ze złą jakością powietrza i prognozą przekroczenia poziomu alarmowego dla stężenia smogu użytkownicy telefonów otrzymali alert od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

UWAGA! Dnia 23.03 prognozowana jest zla jakosc powietrza w zakresie pylu zawieszonego PM10 (smog). Zrezygnuj z aktywnosci na zewnatrz.

alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Mierniki jakości powietrza rozmieszczone w różnych rejonach Wronek wskazywały rano, że powietrze jest bardzo zanieczyszczone i szkodliwe dla naszych organizmów. Trzy z czterech stacji (ul. Mickiewicza, Nowa i Leśna) pokazywały wartość ponad 80% poziomu zanieczyszczeń pyłami.

PM10 to pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. To właśnie on odpowiada za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy za ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. W sposób pośredni PM10 wpływa również negatywnie na resztę organizmu, między innymi zwiększając ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu. Benzopiren jest również silnie rakotwórczy.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska rekomenduje, aby w momencie wystąpienia bardzo złej jakości powietrza rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu. Dotyczy to w szczególności osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. Zalecane jest również ubieranie maseczek z filtrem przeciwpyłowym.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2022-03-23