Warta zalewa bulwar – będzie zamknięcie?

Podnoszący się poziom Warty spowodował, że woda zaczęła zalewać bulwar. Niebawem może dojść do zamknięcia ścieżki.

Wdzierająca się woda zalała już część traktu, w niektórych miejscach ścieżka jest już całkowicie zalana. Niektórzy mimo to korzystają z możliwości spaceru bulwarem i nawet woda po kostki nie przeszkadza im w siedzeniu na ławkach. Poziom Warty we Wronkach stale się podnosi i przekroczył już granicę 3 metrów, od początku lutego przybyło ponad 20 centymetrów.

Już teraz, zarządca dla bezpieczeństwa najprawdopodobniej zdecydował się na wyłączenie oświetlenia wzdłuż bulwaru. Odradzamy spacerowanie po zmroku po częściowo zalanej ścieżce.

Niebawem może zapaść decyzja o zamknięciu bulwaru.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2022-02-06