Pomoc dla osób poszkodowanych w wichurach

Porywisty wiatr ustał, w związku z tym władze gminy Wronki opublikowały komunikat, dotyczący pomocy osobom, których mienie ucierpiało w związku z wichurami.

Już w poniedziałek 21 lutego rozpocznie działanie komisja ds. szacowania szkód i strat, które mogły powstać w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych na terenie gminy Wronki.

W związku z tym osoby poszkodowane w wichurach mogą składać stosowne wnioski w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Szacowanie szkód będzie realizowane w oparciu o „Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych” zatwierdzone 21 czerwca 2021 r. przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Szczegółowe informacje:

Pomoc dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wniosek o zasiłek w związku z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej

Moja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się całkiem niedawno, stale się uczę, rozwijam skrzydła i poszerzam horyzonty. Aktywnie uczestniczę w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach, które przynoszą mi dużo radości. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde wyzwanie jest wartościową lekcją.

2022-02-20