Допомога громадянам України / Pomoc dla obywateli Ukrainy

Якщо після прибуття у Польщу Ви бажаєте скористатися допомогою, запропонованою польським урядом, необхідно звернутися в один із перелічених нижче пунктів прийому громадян. У цих пунктах Ви отримаєте харчування, можливість відпочинку та необхідну інформацію.

Інформація на інших мовах, крім української.

Громадяни України можуть в’їхати в Польщу на підставі:

 • безвізового руху;
 • національної візи (D) або Шенгенської візи (C);
 • довгострокової візи або документу, що дає право для перебування на території, виданого іншою країною – членом Шенгенської угоди;
 • згоди коменданта Прикордонної охорони, наданої під час перетину кордону;
 • наявного дозволу на тимчасове перебування, дозволу на постійне перебування або дозволу на перебування довгострокового резидента Європейського Союзу і дійсної карти перебування;
 • клопотання про надання міжнародного захисту, поданого у польському пункті пропуску через кордон.

Условия пребывания иностранцев в Польше

Епідемія коронавіруса – правила в’їзду та перебування на території Республіки Польща та спеціальні правові рішення для іноземців

Якщо після прибуття у Польщу Ви бажаєте скористатися допомогою, запропонованою польським урядом, необхідно звернутися в один із перелічених нижче пунктів прийому громадян. У цих пунктах Ви отримаєте харчування, можливість відпочинку та необхідну інформацію.

 АДРЕСА РЕЦЕПЦІЙНОГО ЦЕНТРА

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png ​

Що далі?

Якщо Ви в’їхали у Польщу на підставі:

 • безвізового руху – Ваше легальне перебування триває 90 днів;
 • національної візи (D) або Шенгенської візи (C) – Ваше перебування є легальним протягом строку дії візи та періоду перебування, вказаного у ній. Після закінчення перебування на підставі національної візи можна продовжувати знаходитись на території Польщі без виїзду за кордон на підставі безвізового руху – до 90 днів при наявності біометричного паспорту;
 • довгострокової візи або документу, що дає право перебування на території, виданого іншою країною – членом Шенгенської угоди – Ваше легальне перебування триває до 90 днів;
 • згоди коменданта Прикордонної охорони – Ваше легальне перебування триває 15 днів.

Якщо Ви бажаєте продовжити своє легальне перебування, можете до закінчення строку подати заяву про надання дозволу на тимчасове перебування або – при наявності відповідних підстав – заяву про надання дозволу на постійне перебування. Такі заяви необхідно подавати у Воєводські департаменти у справах іноземців, територіально властиві з огляду на місце перебування.

Незалежно від вищенаведеного, Ви можете легально перебувати на території Польщі на підставі спеціальних правових норм, що стосуються епідемії COVID-19.

Слідкуйте за нашим веб-сайтом – ми будемо його актуалізувати та доповнювати найважливішою інформацією.

Якщо Ви хочете отримати більш детальну інформацію, дзвоніть на інформаційну лінію: +48 47 721 75 75 

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

Jako obywatel Ukrainy możesz wjechać do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Ogólne warunki wjazdu i pobytu w Polsce

Szczególne zasady wjazdu i pobytu na terytorium RP dotyczące epidemi koronawirusa

Jeśli po przyjeździe do Polski chcesz skorzystać z pomocy oferowanej przez polski rząd, udaj się do jednego z wymienionych poniżej punktów recepcyjnych. W punktach tych otrzymasz posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje.

 Punkty recepcyjne

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk – osiedle
https://www.qr-online.pl/bin/qr/8caf19812112ea544f35e994cd58573c.png ​

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 – 540 Dołhobyczów

https://www.qr-online.pl/bin/qr/7608a0a9319f79f95fb5346d5f6e3466.png ​

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 – 523 Horodło

https://www.qr-online.pl/bin/qr/9d035f7027b5c8c684eff29622bc601e.png ​

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 – 680 Lubycza Królewska

https://www.qr-online.pl/bin/qr/bbb0f954ba7693f0991917268240e46c.png ​

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa

https://www.qr-online.pl/bin/qr/fa07e43f69c7eb5decd63e9c31642bb1.png ​

Hala sportowa – Medyka 285, 37-732 Medyka

https://www.qr-online.pl/bin/qr/b4eceef3a198b79c3e852cccc4d95bae.png ​

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

https://www.qr-online.pl/bin/qr/467cce629c37f57188d61421d15416c0.png ​

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie,  Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

https://www.qr-online.pl/bin/qr/5f19607be1b4e14192612cca34ea6ac5.png ​

Co dalej?

Jeśli wjechałeś do Polski  na podstawie:

 • ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – Twój pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym; Po upływie pobytu na podstawie wizy krajowej można kontynuować bez wyjazdu pobyt w ramach ruchu bezwizowego do 90 dni z paszportem biometrycznym;
 • wizy z oznaczeniem D lub C, wydanej przez inne państwo Schengen, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen  – Twój legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • zgody komendanta Straży Granicznej – Twój legalny pobyt trwa 15 dni.

Jeśli zechcesz przedłużyć swój legalny pobyt, możesz przed jego upływem złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Takie wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Szczegóły znajdują się na naszej stronie internetowej: www.gov.pl/udsc, zakładki: załatw sprawę, cudzoziemcy, obywatele państw trzecich.

Niezależnie od powyższego, będziesz mógł legalnie przebywać na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19.

Obserwuj tę stronę internetową – będziemy ją aktualizować i uzupełniać o najważniejsze informacje.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, zadzwoń na infolinię: +48 47 721 75 75 

via Urząd do Spraw Cudzoziemców