Zaostrzenie zasad handlu w niedzielę

Od prawie dwóch lat większe sklepy oraz galerie handlowe w niedziele są zamknięte. Jednak ustawa zawiera kilka wyjątków. Jeden z nich mówi o kilku niedzielach handlowych w ciągu roku natomiast drugi o umożliwieniu otwierania sklepów, jeśli prowadzą one działalność pocztową.

Chodzi o placówki, w którychw niedziele handlowe możliwy był odbiór bądź nadawanie przesyłek pocztowych.Z wyjątku w ustawie chętnie skorzystało wiele małych i dużych sklepów. Sprawa budziła wiele kontrowersji, a w końcu zainteresował się nią rząd, który podjął decyzję o znowelizowaniu ustawy, która ma zapobiec tego typu działaniom.

Zmiany odnośnie handlu w niedzielę wejdą w życieod 1 lutego 2022 roku. Zgodnie z ustawą w niedzielę będą mogły otworzyć się tylko te placówki, które będą w stanie wykazać, że rzeczywiście ich głównym polem działalności są usługi pocztowe, a nie handel detaliczny. (Przedsiębiorca będzie musiał udowodnić, że działalność pocztowa przekracza ponad 40 proc. przychodów).

Sklepy oraz galerie handlowe w 2022 roku będą mogły być otwarte tylko przez siedem niedziel. Znacznie więcej przypada ich na pierwszą połowę tego roku. Najbliższa niedziela będzie 30 stycznia 2022r.

Lista niedziel handlowych w 2022 roku:

  • 30 stycznia 2022 roku,
  • 10 kwietnia 2022 roku,
  • 24 kwietnia 2022 roku,
  • 26 czerwca 2022 roku,
  • 28 sierpnia 2022 roku,
  • 11 grudnia 2022 roku,
  • 18 grudnia 2022 roku.

Moja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się całkiem niedawno, stale się uczę, rozwijam skrzydła i poszerzam horyzonty. Aktywnie uczestniczę w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach, które przynoszą mi dużo radości. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde wyzwanie jest wartościową lekcją.

2022-01-29