Miejsca powszechnie dostępne? Wciąż niedostępne dla osób starszych i niepełnosprawnych

Osoby starsze i niepełnosprawne wciąż mają kłopot z brakiem dostępności przestrzeni publicznej. Nie mogą swobodnie korzystać z muzeów, bibliotek czy ośrodków kultury.

Od 6 września osoby niepełnosprawne, seniorzy, rodzice z małymi dziećmi oraz inne osoby, które przejściowo napotykają bariery w codziennym funkcjonowaniu, uzyskały nowe uprawnienia.

Przysługuje im prawo do złożenia wniosku o zapewnieniu dostępności do podmiotu publicznego oraz skargi, gdy ten nie zagwarantuje możliwości skorzystania z usług w dogodny dla nich sposób.

Od 6 września, w sposób nowoczesny, przyjazny i skutecznie wypełniający nowe wymogi prawne, uruchamiamy usługę powszechną prowadzenia postępowań skargowych na brak zapewniania dostępności przez podmioty publiczne. Celem jest identyfikowanie i wykluczanie barier dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej, a poprzez to pogłębianie poziomu dostępności podmiotów publicznych w Polsce.

mówi Krzysztof Michałkiewicz, prezes PFRON

Kiedy można złożyć taki wniosek?

Wszystkie osoby będą mogły poskarżyć się Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w sytuacjach, gdy schody będą niemożliwe do pokonania, nie będzie dostępny tłumacz języka migowego lub wniosek będzie niezrozumiały.

W takich sytuacjach osoba niesamodzielna lub jej przedstawiciel ustawowy będzie miał prawo złożyć do danej instytucji publicznej wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej we wskazany, preferowany przez nią sposób.

Instytucja będzie miała 14 dni na zrealizowanie (lub dwa miesiące, jeśli nie jest to możliwe w tym terminie). Jeśli będzie to całkowicie niemożliwe lub znacznie utrudnione, powinien o tym zawiadomić osobę niepełnosprawną, podając przy tym powody, które za tym stoją. Jednocześnie nie zwalnia to z szukania alternatywnego rozwiązania.

W sytuacji gdy jednostka w wyznaczonym terminie nie wprowadzi takich udogodnień, prezes funduszu będzie mógł nałożyć karę finansową – nawet do 50 tys. zł.

Jak złożyć wniosek?

PFRON przygotował specjalny serwis internetowyhttps://dostepnosc.pfron.org.pl/ , który zawiera szczegółowe informacje, dotyczące skargi na brak dostępności. Umieszczony jest tam też wzór pisma. Skargę można składać w formie papierowej do jednego z oddziałów wojewódzkich funduszu albo wysłać przez internet. Powstała też infolinia dedykowana temu tematowi pod numerem 22 581 84 10.

Moja przygoda z dziennikarstwem rozpoczęła się całkiem niedawno, stale się uczę, rozwijam skrzydła i poszerzam horyzonty. Aktywnie uczestniczę w lokalnych inicjatywach i wydarzeniach, które przynoszą mi dużo radości. Nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych, każde wyzwanie jest wartościową lekcją.

2021-12-03