Zakład Karny ma nowego dyrektora

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał kpt. Mariusza Przybyła na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Decyzja została podjęta na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza. Kpt. Mariusz Przybył pełnił dotychczas funkcję Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

W piątek, 19 marca 2021 r. w Zakładzie Karnym we Wronkach Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu, płk. Robert Jóźwiak przedstawił kadrze kierowniczej jednostki kpt. Mariusza Przybyła. Rozpoczynający pełnienie obowiązków Dyrektor w skierowanych do załogi wronieckiego Zakładu Karnego słowach podkreślił, że docenia profesjonalizm i kompetencje pełniących tutaj służbę funkcjonariuszy i wysoki poziom zarządzania jednostką. Zadeklarował chęć kontynuacji dotychczasowych kierunków rozwoju Zakładu, wskazując jednocześnie na potrzebę otwartości, chęci do współpracy i zaangażowania.

Kpt. Mariusz Przybył wstąpił do Służby Więziennej w dniu 8 maja 2006 roku. Karierę zawodową rozpoczął w Areszcie Śledczym w Poznaniu na stanowisku strażnika działu ochrony. W czerwcu 2007 r. rozpoczął pełnienie obowiązków technika w dziale kwatermistrzowskim poznańskiego Aresztu. W dziale tym obejmował kolejno stanowiska: młodszego inspektora (2009 r.), inspektora (2010 r.) oraz starszego inspektora (2012 r.). Od sierpnia 2013 r. był zastępcą kierownika a od marca 2014 r. – kierownikiem działu kwatermistrzowskiego w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Z dniem 1 marca 2019 r. kpt. Mariusz Przybył objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Czarnem.

Minister Sprawiedliwości odznaczył kpt. Mariusz Przybyła Brązową Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Kpt. Mariusz Przybył w 2009 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej na kierunku elektrotechnika i uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu Zarządzania dla kadry kierowniczej SW w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu.

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Foto: szer. Jolanta Żółkiewska