Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 wojewoda wielkopolski Michał Zieliński spotkał się z operatorami numeru alarmowego w poznańskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Podczas spotkania wojewoda odczytał okolicznościowy list ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego z podziękowaniami za codzienną pracę oraz z wyrazami najwyższego szacunku.

Wojewoda przekazał także okolicznościowy ryngraf z okazji jubileuszu 10-lecia CPR oraz wyróżnienia dla pracowników. W spotkaniu z operatorami uczestniczyła również wicewojewoda Aneta Niestrawska i dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego Jacek Woźniak.

System Powiadamiania Ratunkowego. Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu

System Powiadamiania Ratunkowego to kompleksowe rozwiązanie, mające ułatwić obywatelom reagowanie w sytuacjach realnego zagrożenia i usprawnić współdziałanie poszczególnych służb: ratownictwa medycznego, policji i straży pożarnej. W Polsce system tworzy 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – w każdym mieście wojewódzkim oraz w Radomiu. System został uruchomiony 11 lutego 2011 roku. Dwa dni wcześniej test działania przeprowadzono w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Poznaniu. Wtedy to poznańskie Centrum odebrało pierwsze połączenia kierowane na numer 112. 


W pierwszym etapie, kierowane były do CPR połączenia na numery alarmowe 112 tylko z obszaru miasta Poznania i powiatu poznańskiego. 9 maja 2012 roku wdrożono ogólnopolski System Informatyczny Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (SI WCPR) przeznaczony do obsługi zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112. Po wdrożeniu SI WCPR rozpoczęto poszerzanie obszaru działania CPR i stopniowe przekierowywanie wywołań na numer alarmowy 112 z terenu całej Wielkopolski. Proces ten zakończył się 10 kwietnia 2013 roku.

Od 2018 roku połączenia z numerem 997 zostały skierowane do Centrów Powiadamiania Ratunkowego i są obsługiwane przez operatorów numerów alarmowych. Docelowo proces ten obejmie także numery alarmowe 998 i 999. Proces przekierowywania połączeń z nr 998 do CPRów rozpoczął się w tym roku – poznański CPR zacznie obsługiwać 998 w październiku. Telefony odbierają przeszkoleni i certyfikowani operatorzy numerów alarmowych, którzy działają według jednolitych procedur.

Obecnie w poznańskim CPR pracuje 104 operatorów w trybie zmianowym. Praca operatora wspomagana jest przez system teleinformatyczny, pozwalający obsłużyć w ten sam sposób każde zgłoszenie z dowolnego miejsca w kraju i przekazać je do odpowiednich terytorialnie służb ratunkowych właściwych miejscu zdarzenia.

Rokrocznie rośnie liczba połączeń odbieranych przez operatorów. Aktualnie CPR odbiera około 6000 połączeń alarmowych na dobę. W 2020 roku w CPR w Poznaniu, obsłużyło ponad 2 miliony połączeń, z czego 554 tys. zgłoszeń przekazanych zostało do służb ratunkowych w celu udzielenia natychmiastowej pomocy. Pozostałe zgłoszenia były niezasadne.


Europejski Dzień Numeru Alarmowego 112

11 lutego został ogłoszony przez Parlament Europejski dniem numeru alarmowego 112. Świętowany jest od 2009 roku. Tradycyjnie towarzyszą mu imprezy promujące numer alarmowy w państwach unijnych. W Polsce proces uruchamiania wszystkich centrów powiadamiania ratunkowego zakończony został pod koniec 2013 roku.

Numer alarmowy 112

Numer alarmowy 112 odbierany jest w Centrach Powiadamiania Ratunkowego przez operatorów numerów alarmowych. Jest bezpłatny i dostępny na terenie całej Unii Europejskiej zarówno dla telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych. Numer alarmowy 112 można wybrać w telefonie nieposiadającym karty SIM. Został wprowadzony uchwałą Rady Europy z dnia 29 lipca 1991 roku i usankcjonowany Dyrektywą 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej).

W wielu krajach, także w Polsce 112 nie zastępuje dotychczasowych krajowych numerów alarmowych, ale działa obok nich. Dania, Finlandia, Holandia, Portugalia, Szwecja, Malta i Rumunia wybrały 112 jako główny krajowy numer alarmowy. 112 stosuje się również w niektórych krajach spoza UE, takich jak Szwajcaria, Kuwejt, Zimbabwe i RPA. Wszystkie telefony komórkowe na całym świecie po wybraniu 112 rozpoczną połączenie z numerem alarmowym obowiązującym w danym kraju. W Polsce po wybraniu numeru alarmowego 911 (stosowanego np. w USA, Kanadzie, Ekwadorze, Urugwaju, Wenezueli) połączenie skierowane zostanie do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Ponad 22 miliony zgłoszeń   

W Polsce funkcjonuje 17 Centrów Powiadamiania Ratunkowego – dwa na Mazowszu (w Warszawie i Radomiu) oraz po jednym w pozostałych województwach. Odbierają one połączenia kierowane na numer alarmowy 112 i 997 z obszaru całego kraju. Na stanowisku operatora numerów alarmowych w całej Polsce zatrudnionych jest ponad 1200 osób. W 2020 roku w Centrach Powiadamiania Ratunkowego zarejestrowano ponad 20 mln zgłoszeń przychodzących. W skali kraju to średnio ponad 1,8 mln połączeń miesięcznie i 60 tys. połączeń każdego dnia. CPR przekazały jednostkom Policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń. Z danych wynika, że najwięcej połączeń zostało zarejestrowanych w miesiącach letnich – w czerwcu, lipcu i sierpniu.

Najwięcej połączeń alarmowych zarejestrowano w centrach w Katowicach (ponad 2,6 mln zgłoszeń), natomiast w Poznaniu (ponad 2,1 mln zgłoszeń). Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia w Centrum Powiadamiania Ratunkowego wynosi 10 sekund.

Niestety, ponad 8 mln zgłoszeń (prawie 39 proc. wszystkich) stanowiły zgłoszenia niezasadne. Odsetek zgłoszeń niezasadnych w ubiegłym roku zmniejszył się o ponad 3 proc. Jednak w dalszym ciągu jest to ogromna liczba zgłoszeń, dlatego MSWiA i służby stale apelują o nieblokowanie numeru alarmowego 112 – linii, która służy ratowaniu życia i zdrowia.